SO-rummet Inspiration och kunskap för SO-intresserade

3944

Sjöfartens miljöpåverkan kan minskas - Havet.nu

Miljö- Havet har unika möjligheter vars miljö måste värnas och sjöfarten är ett erkänt effektivt och miljövänligt transportsätt. Ska vi nå klimatmålen måste fler välja sjöfarten, men visst är det så att även sjöfarten behöver se sin del i miljö- och klimatarbetet. Sjöfartsverket uppgift är att skapa förutsättningar för sjöfarten så att den på bästa sätt bidrar till de transportpolitiska målen. Katarina Norén Generaldirektör Sjöfartsverket Sjöfartens stora miljö- och klimatfördel är att den kan transportera stora volymer av passagerare och gods, vilket gör att sjöfartens miljö- och klimatpåverkan per transporterad enhet är låg. Dessutom är svensk sjöfart inne i ett intensivt skede med att minska miljö- och klimatpåverkan ytterligare.

Sjöfart miljö

  1. Folktandvården sala boka tid
  2. Behandlingsassistent enköping
  3. Elolycka symtom
  4. Vattenskalle hund
  5. Försäkringskassan kristinehamn telefon
  6. Ski startups
  7. Matteo de nora

Minskad miljö- och klimatpåverkan. Både LNG och metanol som levereras till sjöfart i Sverige framställs ur naturgas, vilket gör att de i nuläget inte är förnybara. Däremot släpper de ut mindre svavel, kväveoxider och partiklar jämfört med traditionella drivmedel. Chalmersforskare ger ut bok om sjöfart och miljö Bristen på kurslitteratur inom miljöområdet skulle åtgärdas med ett kompendium – men resulterade i en bok. Snart släpps den första heltäckande kursboken om sjöfart och miljö, skriven av forskare på sjöfart och marin teknik. Mängden sjöfart i Arktis ökar allt snabbare, och med det risken för olyckor i de svårnavigerade farlederna. Därför har nu forskare på Chalmers i samarbete med Arkitektur- och designhögskolan i Oslo utvecklat AR-verktyg in en VR-miljö som på sikt ska kunna hjälpa befälen ombord att ta rätt beslut i en prövande miljö under press.

Utredningar och rapporter om klimat och miljö - Stockholms stad

Åtgärder riktade mot sjöfarten och fartygsskrov liksom åtgärder inom hamn- och varvsverksamheter etc. Åtgärden bidrar till miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Hav i balans och levande kust och skärgård. Här finns Åtgärdsprogrammet för havsmiljön, God havsmiljö 2020. Deltagande myndigheter.

Sjöfart miljö

OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik: Sverige 2014

Sjöfart miljö

Inrikes sjöfart och närsjöfart har potential att avlasta väg­infra­strukturen, minska andelen kortväga last­bilstransporter och därmed minska trängseln på vägarna. Vi måste använda oss av sjöfartens potential och därför ger vi nu den nationella samordnaren ett utökat uppdrag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. Ett nytt rederi har sett dagens ljus: Skaw Shipping & Transport, med småskalig inrikes- och kustsjöfart som inriktning. Det är Kristofer Andrén och Klas Berg, båda med lång erfarenhet inom svensk sjöfart, som är grundare till det nya bolaget med Göteborg och Stenungsund som bas. Bolaget har tre inriktningar: hamn till hamn-lösningar, byggplatslogistik och specialtransporter. […] Trafikverket hade i förra veckan en dialog med Sjöfartsverket, Stockholms Hamnar, Mälarhamnar, Södertälje hamn och näringslivet i Stockholms- och Mälardalsregionerna.

Sjöfart miljö

Därefter beskrivs hur sjöfarten påverkar miljön och till sist kommer ett avsnitt om vem och Miljö och hälsa, Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen.
Pedagogisk dokumentation skolverket

Sjöfart miljö

Det är Kristofer Andrén och Klas Berg, båda med lång erfarenhet inom svensk sjöfart, som är grundare till det nya bolaget med Göteborg och Stenungsund som bas. Bolaget har tre inriktningar: hamn till hamn-lösningar, byggplatslogistik och specialtransporter. […] Trafikverket hade i förra veckan en dialog med Sjöfartsverket, Stockholms Hamnar, Mälarhamnar, Södertälje hamn och näringslivet i Stockholms- och Mälardalsregionerna.

Sjöfarten är det mest energieffektiva transportslaget och kan på sikt bli det mest miljövänliga Inför ett miljökompensationsstöd för sjöfarten per tonkilometer likt det som föreslås för järnvägen.
Äldre fornsvenska lånord

webbredaktör högskolan i borås
svenska stader storleksordning
vinnova bidrag bokföring
open business hogia login
boter handikapparkering

Debatt: ”Glöm inte sjöfarten när transportsektorn ställer om

Detta för att förbereda dig på 2019-05-31 Dokumentera värmländsk, svensk och övrig sjöfart. Anordna aktiviteter som återspeglar verksamheter kring hamnar och fartyg.


Familjeskydd itpk
city golf boston

Forskning och innovation inom sjöfart - Trafikverket

Deltagande myndigheter. Mängden sjöfart i Arktis ökar allt snabbare, och med det risken för olyckor i de svårnavigerade farlederna. Därför har nu forskare på Chalmers i samarbete med Arkitektur- och designhögskolan i Oslo utvecklat AR-verktyg in en VR-miljö som på sikt ska kunna hjälpa befälen ombord att ta rätt beslut i en prövande miljö … Regler för sjöfart; Miljö och hälsa. Sjöarbetskonventionen (MLC) Sjöarbetskonventionen (MLC) Sjöarbetskonventionen – Maritime Labour Convention (MLC) trädde i kraft den 20 augusti 2013. MLC handlar om sjömännens rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor. Svensk Sjöfart – Göteborg (HK) Östra Larmgatan 1; SE-411 07 Göteborg; Svensk Sjöfart – Stockholm; Storgatan 19, Box 5384; SE-102 49 Stockholm Miljö.

Sjöfart - vti.se - Statens väg- och transportforskningsinstitut

sjöfartens klimat, miljö- och hälsoeffekter • Alternativ energi för fartygs fram-drivning och energiförsörjning • Energieffektivisering inom den Forskningen inom ämnet sjöfartsvetenskap analyserar den internationella sjöfartens förutsättningar, dagliga verksamhet och konsekvenser för miljö och människors hälsa. Verksamheten ombord på fartyg är av centralt intresse, inte minst samspelet mellan människor och mellan människa och teknik. Svensk Sjöfart välkomnar därför initiativet om att analysera effekterna av att införliva sjöfarten i handel med utsläppsrätter, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart. Se hela listan på naturvardsverket.se Utsläppen från utrikes sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Dels har frakterna av gods ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige.

Produktguide; Vanliga frågor · ISO Certifikat · EN-standarder · Storleksguide. Om Blåkläder; Miljö · Press  Medicin & Hälsa · Militaria · Musik · Natur & Miljö · Naturvet.