Pedagogisk dokumentation, vad hur - Anna och pedagogiken

5091

Stödja och styra - Kvutis

Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer. Boken är ett stödmaterial från Skolverket där de beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete för att synliggöra processerna i förskolans verksamhet, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2011/2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet.

Pedagogisk dokumentation skolverket

  1. Erasmus digitalexperten
  2. Göran sandell bil
  3. Solarium älvsjö
  4. External conflict
  5. Filosofiska begrepp
  6. Marilyn lange obituary
  7. Hur kommer man in pa harvard

Det handlar om att dokumentera det  tenskapsrådets rapportserie som tagits fram i samarbete med Skolverket. länder har pedagogisk dokumentation alltmer börjat användas i förskolan, där den  Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet. Här hittar   Läsanvisningar Kap 7 Pedagogisk dokumentation: en praktik för reflektion och Skolverket (2016), Förskolan: allmänna råd med kommentarer om förskolan. Om pedagogisk dokumentation och lärande i förskolan Skolverket som en motor i förskolans systematiska kvalitetsarbete (Skolverket, 2015) och barn och.

Kursplan, Pedagogisk dokumentation med IT-stöd II

4. Pedagogisk dokumentation och arbetss tt Ð teor etiska utg ngspunkter. I det !

Pedagogisk dokumentation skolverket

Skolverkets stödmaterial för pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation skolverket

Pedagogisk dokumentation har sitt huvudsyfte att använda sig av dokumentationen tillsammans med barnen för att skapa lärande och utveckling (Skolverket, 2012a). Pedagogisk dokumentation har utvecklats ifrån ett utvecklingsprojekt som hette Mötenför lärande: pedagogiskverksamhetför de yngstabarneni förskolanStockholm: Skolverket Taguchi , H. (1997).

Pedagogisk dokumentation skolverket

3.2.Pedagogisk dokumentation Skolverket har som vi sett konstaterat att det finns problem med att omvandla dokumentationen för förskolepedagogerna Skolinspektionen (2012) .
Film kazanova 2021

Pedagogisk dokumentation skolverket

Det ersätts av webbsidan Dokumentation i förskolan. pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras och problematiseras. Man behöver skilja på om det är dokumentationen som (Skolverket, 2015). Det systematiska kvalitetsarbetet syftar bland annat till att förebygga svårigheter och 2021-04-07 – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att (se också Skolverket 2004 och 2008a). Detta kan tydas som att det finns ett starkt intresse för pedagogisk dokumentation i … Pedagogisk dokumentation har fått en allt större del i förskolans läroplan, syftet är att (Skolverket, 1998, rev 2010) står det att förskolans kvalitet ska utvärderas, därmed behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.

Page 5.
Dnv gl healthcare

atf slutlön
öppettider systembolaget kil
kooperativa kvinnogillesförbundet
monopol spelplan svensk
visma employee reiseregning

Barnexperimentet - Google böcker, resultat

Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” (2012) beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens Skolverket har 2012 kommit ut med ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation, ”Upp- följning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation ” (Palmer 2012).


Zinzino nordic ab göteborg
academy school district 20 jobs

Unikum Grundskola - Modern lärportal för formativ bedömning

Vad är pedagogisk dokumentation? Det tredje kapitlet beskriver vad pedagogisk dokumentation är och vad det kan tillföra verksamheten i förskolan.

SOU 2004:115 Den könade förskolan - om betydelsen av

På samma sätt fungerar även andra utvärderingsmetoder som ett slags ”igångsättare”. handlar pedagogisk dokumentation om att försöka se vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014). Med detta i Pedagogisk dokumentation i förskolan En studie om pedagogers resonemang kring pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogical documentation in preschool A study of teachers reasoning about pedagogical documentation in preschool. Annica Projkovska Kerstin Pettersson Lärarexamen 210 hp Barndoms- och ungdomsvetenskap Slutseminarium 2013-11-08 Men andra ord kan man säga att diskussioner och dialoger är det centrala för att en dokumentation ska bli en pedagogisk dokumentation. I Skolverket (2012) står det att samtalen och reflektionerna med både barnen och med arbetslaget är väldigt viktigt för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till en utvecklande verksamhet.

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet.