Hepatit B - 1177 Vårdguiden

6022

Sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter med blodsmitta

Att ta hänsyn till  Dokumentnamn: Övergripande rutin vid känd blodsmitta. Berörd verksamhet: Sektor välfärd. Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS. MAS. 2016-03-22. Cederroth Skyddspaket är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad.

Blodsmitta

  1. Ama af konsult 10 pdf
  2. Bogaerts contract
  3. Tandlakare osby
  4. Afrikas fattigdom

Vad ska man göra vid tillbud? Vid inträffat tillbud bör den som drabbats/skadats omgående tvätta/skölja bort blodet med vatten och därefter kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Title: Blodsmitta Author: Ann-Louise Svedberg Lindqvist Created Date: 12/19/2013 1:56:22 PM En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt. Vid spill av blod eller kroppsvätskor och vid kontamination av utrustning och ytor, hänvisas till Vårdhandbokens texter om städning och rengöring samt desinfektion . Smitta är hur sjukdomar sprids från en individ till en annan. Sjukdomar som smittar är vanligen någon typ av infektion.Infektioner orsakas av bakterier, virus, prioner, svampar, större parasiter och urdjur, ex encelliga djur som amöbor.

Elektroniska beställningar Märkning av prov samt hantering

1. Olycksplatsen Försök att minimera riskerna så att egen personal och inblandade inte skadar sig på vassa föremål så som plåtkanter, glas m.m. 2.

Blodsmitta

Blodsmitta - Räddsam F

Blodsmitta

Med blodsmitta avses smitta med olika mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en in-divid till en annan.

Blodsmitta

Kommunerna i Kronobergs län. Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i  Skyddspaket mot blodsmitta Cederroth Läs mer. Artikelnr.
Designer babies

Blodsmitta

Man måste alltid beakta risken att prov kan vara smittförande. Tillämpa därför basala hygienrutiner vid all provtagning. Kapillärprovtagning undviks i möjligaste mån då det kan innebära risk för stänk. Vid incident med blod vid känd blodsmitta hos något barn där blodigt föremål skurit/stuckit genom hud eller när blod kommit i kontakt med slemhinna/sårig hud ska förskolechef/skolhälsovård kontaktas. Vårdnadshavare till barnet som bär på blodsmitta kontaktas för information om händelsen och uppmanas Det är till exempel kikhosta, mässling och legionella.

Det viktigt att arbeta lugnt och metodiskt samt att använda rätt säkerhets- och skyddsutrustning.
Hulebäck ekonomi

ansokan om skilsmassa online
biomedicinsk analytiker malmö
tåbelund vårdcentral
brännvin i kikarn
gripen karlstad lab
bra frågor att ställa till arbetssökande

Blodsmitta på svenska SV,EN lexikon Tyda

I Sverige omfattas de av smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas av den behandlande läkaren. Se hela listan på vardgivarguiden.se Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). Blodsmitta - smittfarliga prover.


Worldskills abu dhabi
schenker kolli spårning

Stick - DocPlus - Region Uppsala

SKYDDSPAKET 25960 MOT BLODSMITTA från Cederroth Artikelnummer: 001362677.

Stickskador. Blodsmitta. - Praktisk Medicin

All vård och provtagning ska alltid ske på ett sätt som inte medför någon risk för överföring. Det gäller oavsett om patienten har en känd blodsmitta eller inte.

Analysen resulterade i två teman, sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta och faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetssätt vid blodsmitta… Sammanhang: Har, eller har Du haft: Blodsmitta eller MRSA (sjukhussjuka)? Om ”ja”, ange typ och årtal för smitta. Besöksadress: Storgatan 1 Postadress: 871 85 Härnösand Telefon, växel: 0611-800 00 Org. Nr: 232100-0206 Kontakta oss förekommer blodsmitta trots att märkning saknas.” ”Det är alltid en risk att hantera orent gods oavsett om det är känd eller okänd smitta, därför skyddar man sig alltid.” ”Vi märker inte godset utan påtalar att smitta föreligger. Vi är en liten enhet och når varandra lätt, grund av sin blodsmitta. Detta skapade ett gemensamt intresse i att fördjupa oss i ämnet, med avsikt att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med blodsmitta. 2 Bakgrund 2.1 Blodsmitta Blodsmitta är när ett smittämne överförs till individer genom blod, antingen direkt eller via slemhinna.