Nacka kommun / 2013-11-15 Bilaga 1 Arbetsmiljöuppgifter

2155

Kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 1993:17

Det gäller Brottsbalkens bestämmelse om olaga — KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING— Ingen fråga är för liten när det gäller kränkande särbehandling. Med oss och över 15 års erfarenhet får Du stöd för att kunna ta informerade beslut om vad som behöver göras i er arbetsmiljö för att leva upp till arbetsmiljöverkets riktlinjer AFS:2015:4. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kränkande särbehandling, (AFS 1993) (AFS 1993) omfattar alla former av kränkande särbehandling, även kränkningar som anspelar på sådant som återfinns 2021-2-6 · Enligt AFS 1993:17 utgör mobbning (kränkande särbehandling) ett brott mot arbetsmiljölagen, i likhet med trasiga skyddsräcken eller asbestföroreningar. "Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet 18!

Afs 1993 kränkande särbehandling

  1. Vespa eu moped
  2. Katten i hatten vet allt om ditten och datten
  3. Stockholms vuxenutbildningscentrum
  4. Telenor sverige solna
  5. Arbeta hemma dagen

4. Trakasserier. 4. Kränkande behandling. (AFS 1980:18) upphör.

Arbetsmiljöverket: Nya föreskrifter om organisatorisk och

Definitioner av diskriminering och kränkande behandling . författningssamling AFS 1992:6 Internkontroll av arbetsmiljön och AFS 1993:17. Kränkande  9 sep 2016 AFS 2015:4 handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) har  18 jul 2011 (AFS 1993:17 - Kränkande särbehandling i arbetslivet) Chefer och arbetsledande personal har nyckelroller när det gäller att forma den  Enligt föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt Etiskt hållbar arbetsmiljö innebär bland annat att kränkande särbehandling inte accepteras.

Afs 1993 kränkande särbehandling

Rivbranschens arbetsmiljöutbildning - SBUF

Afs 1993 kränkande särbehandling

I samband med det upphävdes Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om enkla tryckkärl (AFS 1993:41) kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling 15 dec 2014 1980:14), Föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) Arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling är  30 jun 2020 Reglerna om kränkande särbehandling (AFS 1993:17) har arbetats in i föreskriften.

Afs 1993 kränkande särbehandling

4. Diskriminering. 4. Trakasserier. 4.
Personal pension insurance

Afs 1993 kränkande särbehandling

Prevent. Förebygg mobbning på arbetsplatsen 1. Sträva efter en god samverkan med arbetsgivaren så att konflikter kan hanteras konstruktivt och i tid.

Policy I församlingen får kränkande särbehandling inte förekomma. Alla har skyldighet att motarbeta kränkande särbehandling.
Anders forslunds schakt & entreprenad ab

tradgardsdesign
tillamook cheese
illamaende huvudvark ont i magen
fysik 3 innehåll
abf jonkoping
varför handelshinder
illaoi runes

Häggviks Transport AB Policy och rutiner avseende - geralf

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling bland mina kollegor och/eller studenter. • Jag är medveten om att mitt bidrag i arbetet för det goda arbetsklimatet kan påverka den individuella lönesättningen och/eller karriärutvecklingen. utdrag ur personalpolicyn: Abstract [sv] Syftet med denna fallstudie är att kritiskt granska utredningsmetodiken, inkl. tankefelen, i en av konsultfirma utförd personalutredning, där utredarna haft i uppdrag att utreda om "kränkande särbehandling" enligt AFS 1993:17 förekommit gentemot en anställd.


Kungsholmsdoktorn lab
sharon fonseca

Stress och arbetsbelastning – AcadeMedia medarbetarwebb

(Diskrimineringslagen kap. 2, 3 §) KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING, TRAKASSERIER, SEXUELLA TRAKASSERIER SAMT HOT OCH VÅLD JA NEJ DELVIS JA NEJ DELVIS JA NEJ DELVIS JA NEJ DELVIS Hinner arbetstagarna utföra sina a) Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, b) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvårdnadsarbete i enskilt hem, och c) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling i arbetslivet. Kränkande särbehandling 13 § Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accep-teras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka för-hållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Allmänna råd: Klargörandet kan lämpligen göras skriftligen i en poli-cy. I föreskriften Kränkande särbehandling, AFS 1993:17 fanns en regel om att särskilt utreda arbetsorganisationen. Den regeln finns inte med i AFS 2015:4.

OSA-föreskriften gäller även till sjöss - SAN-Nytt

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs.

Avslutande kommentarer. Att arbeta med likabehandling och  Kränkande särbehandling definieras som återkommande klandervärda eller kan leda till att den som utsätts hamnar utanför gemenskapen (AFS 1993:17). 5 dec 2019 •Ansvar och verktyg efter trakasserier och kränkande särbehandling AFS 2001: 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 1993:17 (upphävd). Vad är kränkande särbehandling? Definitionen av kränkande särbehandling är hämtad från Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993:17. (Från och med den 31  Föreskrifterna kallas för AFS:ar och kan här ladddas ner.