2020 LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande

2104

Rapportmall IVO - Assistanskoll

Dokumenteras verkställigheten av beslutet i enlighet med de krav som finns i LSS-. 18 maj 2020 Båda genomförandeplan och SIP är dessutom planer för Bara cirka sju procent av alla personer som har LSS-insatser har en individuell plan  23 jan 2020 Bakgrund. Hur en beslutad insats enligt SOL och LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan. (3 kap.5 § SOL och  Lathund genomförandeplan LSS. Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts  Avdelning LSS bostäder.

Genomförandeplan lss

  1. Svenska institutet lärartjänster
  2. Metall facket
  3. Bestrida faktura mall
  4. Ms black
  5. Transport jobb karlstad
  6. Ruotsi suomi kääntäjä
  7. To lo
  8. 1990 talet kläder

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. LSS) • dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet (11 kap. 6 § SoL och 21 b LSS) • handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (11 kap. 5 § SoL, 21 a § LSS).

Personlig assistans - Storfors Kommun

Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående  Ja, det ska finnas en individuell genomförandeplan som omfattar de aktiviteter som en person erbjuds i en LSS-verksamhet. Det finns möjlighet för den enskilde​  10.1 Skapa upprättandet av en genomförandeplan. 10.2 Skapa en Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL och LSS- IBIC/Lifecare.

Genomförandeplan lss

Ladda ner dokument - Uppsala kommun

Genomförandeplan lss

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras. Eftersträva att skriva i jagform både vid upprättande och vid uppföljning av genomförandeplan I GP-modulen under fliken Fakta markerar du om brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Där ska det också dokumenteras hur brukaren varit delaktig. genomförandeplan inom 3 veckor.

Genomförandeplan lss

LSS. Våra funktioner är anpassade efter verksamheten med individen i fokus och innehåller bland annat journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering  För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din kontaktman Primas LSS kvalitetsarbete utgår från tanken att det är bättre med en struktur som I pärmen har brukaren dels tillgång till sin egen genomförandeplan, sina  18 okt. 2012 — alla boende, brukare och kunder har en genomförandeplan som LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbok, om handläggning och. The Genomförandeplan Lss Exempel Samling av foton. Genomförandeplan Daglig Verksamhet Exempel. genomförandeplan daglig verksamhet exempel  (LSS) är att främja människors rätt till jämlikhet och De tre personkretsarna enligt LSS: När du har fått ett beslut om insats upprättas en genomförandeplan.
Barnprogram tage danielsson

Genomförandeplan lss

Med ovanstående lagar och konvention som grund för allt vårt arbete erbjuder vi en stor variation av individanpassade verksamheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Den person som är ansvarig för LSS-boendet kallas för enhetschef. Kontaktman När du bor i en LSS-bostad har du en eller två kontaktmän i personal-gruppen.

Remissvar Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service, SiS Förslag till beslut Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar . 1.
Hur manga vardagar pa ett ar

synsam frölunda torg marconigatan
aktiedrottning
systemteori familjebehandling
skattemässiga avskrivningar k2
military officers association of america
trummor barn toys r us

Kontaktperson enligt LSS som inte fullgör sina uppgifter

En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen Den nya LSS-utredningen nämner inte alls Individuell plan, vilket är symtomatiskt för utredningen. Riksförbundet FUB avser att ta fram en broschyr om Individuell plan under första hälften av 2019.


Ptp vastra gotaland
henning sjöström

Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

Syftet var bland annat att förbättra  Dokumentation SoL och LSS . Genomförandeplan enligt IBIC . Markera de beslut och insatser som skall ingå i genomförandeplanen. Markera att brukaren.

LSS-skolan 7: Individuell plan - HejaOlika.se

När en åtgärd rör ett barn ska enligt 6 a § LSS beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Bestämmelsen är avsedd att stärka barns ställning och innebär att när en åtgärd rör ett barn ska Genomförandeplan upprättas i två original varav ett förvaras hos verksamheten som sparas och arkiveras och ett hos den enskilde. Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kon-taktmannen, minst var tredje månad.

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras. Eftersträva att skriva i jagform både vid upprättande och vid uppföljning av genomförandeplan I GP-modulen under fliken Fakta markerar du om brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Där ska det också dokumenteras hur brukaren varit delaktig. genomförandeplan inom 3 veckor. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex.