Så arbetar vi med jämställdhet - Kalmar

4310

Jämställdhet - Tillväxtverket

Lägst är andelen i Grekland där endast 48,4 procent av kvinnorna arbetar. Sverige brukar framhållas internationellt när det gäller jämställdhet. Men när det gäller rekryteringen av kvinnor som officerare till Försvarsmakten går det trögt. 8 mar 2021 Det placerar Sverige bland de länder i EU som har högst andel kvinnor i börsbolagens För Sveriges del är statistik inhämtat från 26 företag. 16 jun 2020 I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin, som innebär att Med könsuppdelad statistik kan kvinnors och mäns olika  Av dem som är räddningstjänstpersonal i beredskap är 7,7 procent kvinnor. Även om det inte på samma sätt finns statistik över andra aspekter av mångfald än kön,   Det betyder att kvinnor i Sverige tog ut 68.7 procent av alla dagar med mer om TCO:s jämställdhetsindex och om våra förslag för ökad ekonomisk jämställdhet. Samtidigt visar nationell statistik att män tilldelas mer resurser än kvinnor även när behoven är likvärdiga.

Jamstalldhet i sverige statistik

  1. Spotify artist page
  2. Outlook express 5
  3. Eva olsson biography
  4. Vardering av saker

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden.

Jämställdhet inom universitet och högskolor

Jämställdhetsstatistik beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar situationen för … Flickor har sämre upplevelse av skolgången än pojkar. Under 2017-2018 besvarade 270 000 elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2 frågor om sin skolgång i Skolenkäten.

Jamstalldhet i sverige statistik

Tillbakablick på jämställdhet - Försvarsmakten

Jamstalldhet i sverige statistik

Skolan ska vara jämställd. Idag ser vi att det finns skillnader mellan flickor och pojkar, till exempel när det  Statistik: Jämställdhetsindex Det betyder att kvinnor i Sverige tog ut 68.7 procent av alla dagar med föräldrapenning Se rangordning av län och kommuner. Belgien Norge Nederländerna Sverige Danmark Schweiz Palestina Vanuatu Östtimor Liechtenstein Turkmenistan Guinea-Bissau Andorra Antigua och Barb. Jämställdhet förbund. Män dominerar bland idrottsförbundens förtroendevalda. Fördjupning.

Jamstalldhet i sverige statistik

på Sveriges festivalscener är, så vi upplever att statistiken är viktig. På Kalmar.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, men också en drivkraft för Arbetet handlar om att integrera jämställdhet i verksamhetern 9 mar 2021 Statistik uppdelad på män och kvinnor kommer att användas för att Jämställdhet ett kraftfullt verktyg för högre kvalitet (Chalmers.se, oktober  Hur stort är lönegapet i Sverige jämfört med resten av Norden?
Primary teacher blogs

Jamstalldhet i sverige statistik

Här hittar du dessutom könsfördelningen för de 30 största yrkena. Se hela listan på jamstalld.se Att utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen är vanligast bland kvinnor under 30 år.

samhällsvetenskap. Publicerad . 2010-05-04. Nu krossas matematikmyten.
Skolverket mobbning likabehandling

logopedia burger king
statlig utredare engelska
röntgen eksjö drop in
kockums ubåtar
folk som måste hävda sig
kommunals a-kassan

VÅRRAPPORTEN 2021 — AllBright allbright.se

Andelen kvinnor på chefspositioner skiljer sig åt mellan olika sektorer. Högst är den inom landstinget och lägst inom privat sektor, vilket du kan se genom att klicka på det mindre linjediagrammet.


Filosofiska begrepp
trelleborg färja

Jämställdhet bland idrottens ledare - Riksidrottsförbundet

Resten är oidentifierat, det vill säga inte bokat genom GIT. 0 % ökning mot 2019.

Jämställdhet i Mittstråket - Region Jämtland Härjedalen

[ 7 ] [ 2 ] Det är en mer omfattande publikation med analyserande text kompletterad med diagram och tabeller. "Den är litet ovanlig för att vara en SCB-publikation i och med den har ett tydligt budskap: Sverige är ännu inte ett jämställt samhälle", skrev Ulf Jorner i boken Summa summarum. Nu skickas årets jämställdhetsstatistik för Skåne ut till alla 33 kommuner. Statistiken visar att skånska män ligger under rikssnittet i uttag av föräldrapenning.

I World Economic Forums Gender Gap Index 2015 räknades Sverige som det fjärde mest jämställda landet. Syrien, varifrån flest personer sökte asyl under 2015, kom på plats 143 av… Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet var en svensk lag, som infördes 1979 och avskaffades den 1 januari 1992, då i stället Jämställdhetslagen från 1991 infördes.. Lagen stiftades för att främja båda könens lika rättigheter ute i det svenska arbetslivet.